Styret i NFAP

default_top

Dette er styret i NFAP.

Karoline Alfheim Lindquist (leder)

Psykologspesialist ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Henriette Madsen Eriksen

Psykologspesialist ved Lovisenberg DPS sitt akutteam, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Elena Soroka

Spesialist i psykiatri, overlege, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Hendrik Wolken

Psykiatrisk sykepleier, helseøkonomi (B.A.), Mottaksseksjonen, Psykiatrisk avd. Blakstad, Vestre Viken HF

Ingrid Camilla Aasbøe Heggland

Leder for behandlerteam døgn og psykologspesialist ved Akutt ambulant team, Haugaland og Karmøy DPS

Kine Løvli Skjelstad

Psykiatrisk sykepleier ved Akuttsesjonen avd. Østmarka, St. Olavs Hospital

Nina Holte

Psykiater, akuttpsykiatrisk sesjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge.