1. Hjem
  2. Styret i NFAP

Styret i NFAP

Karoline Alfheim Lindquist
LEDER

Psykologspesialist ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Kine Løvli Skjelstad
KONSTITUERT LEDER

Psykiatrisk sykepleier ved Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon, St. Olavs Hospital.

Elena Soroka

Overlege, spesialrådgiver avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus

Ingrid Camilla Heggland Aasbøe

Psykologspesialist og avdelingsleder Haugaland DPS Helse Fonna HF

Britt-Eva Hansen

Britt-Eva Hansen, psykiatrisk sykepleier, leder Akuttenhet Sør, Akuttpsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset

Hendrik Wolken

Hendrik Wolken jobber som spesialsykepleier ved Blakstad sykehus (Vestre Viken HF). Han er nasjonal sertifisert MAP-instruktør, utdannet BET-terapeut og har en bachelor i helseøkonomi.

Nina Holte

Seksjonsoverlege, Akuttpsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge

Meny