1. Hjem
  2. Prisvinnere

Prisvinnere

AKUTTPSYKIATRIPRISEN 2022

Vinner av årets Akuttpsykiatripris er Øyvind Watne.

Forskningsartikkelprisen 2021

Juryen har fått tilsendt 15 artikler til vurdering. Disse artiklene dekker et bredt spekter av problemstillinger og forskningsmetoder som er relevante for akuttpsykiatri.

Jurymedlemmer har ikke vurdert artikler de selv er medforfattere på eller på annen måte har vært involvert i arbeidet med, på grunn av inhabilitet.

Artiklene har blitt vurdert ut fra relevans for akuttpsykiatri, kvalitet i problemstilling og metode, betydningen av resultater for det akuttpsykiatriske miljøet samt nytteverdi for pasienter og personell. I tillegg har anerkjennelsen av tidsskriftet i form av impact blitt tatt inn i vurderingen.

Juryen har bestått av:

Sara Germans Selvik, Helse Nord-Trøndelag HF, NTNU (juryens leder)

Anne Høye, UIT Norges arktiske universitet

Henriette Riley, UIT Norges arktiske universitet

Følgende artikkel er vinner av Forskningsartikkelprisen 2021:

Preventing Suicide among Psychiatric Inpatients with Psychotic Depression. Kristin J Fredriksen , Margrethe A Schaufel, Jan O Johannessen, Fredrik A Walby, Larry Davidson, Helle K Schøeyen. Psychiatr Qarterly 2020; 91:223-36. doi: 10.1007/s11126-019-09677-6. PMID: 31823194.

Begrunnelse for juryens avgjørelse:

Økt selvmordsrisiko er assosiert med psykiatrisk sykdom. Selvmordstanker, planer eller forsøk er ofte henvisningsårsak ved en akuttinnleggelse. Behandlingsrammer ved en akutt innleggelse kan ikke alltid forbygge at pasienter har selvmordstanker/planer eller gjennomfører selvmordsforsøk eller suicid under opphold. Den psykiatriske lidelsen som har høyest assosiasjon med selvmord er depresjon, spesielt når pasienten har psykotiske symptomer i tillegg. Denne artikkelen beskriver resultater fra en kvalitativ studie om hvilke preventive faktorer og behandlingstiltak som kan være aktuelle for å forebygge selvmord blant pasienter med psykotisk depresjonslidelse under et akuttpsykiatrisk opphold. Ni pasienter ble intervjuet ved utskrivning. De rapporterte at det å være i trygge omgivelser med ansatte til stede var beskyttende mot selvmordimpulser. Konklusjonen var at for å forhindre impulsiv selvmordsatferd er det behov for både sikkerhetstiltak og en behandlingstilnærming med fokus på å redusere psykotiske opplevelser og intens angst. Pasientene understrekte at det å ha tid til å snakke med behandlerapparat er avgjørende for denne prosessen.

Juryens vurdering: Denne kvalitative studien inneholder svært viktig kunnskap om hvordan pasienters tanker, følelser, og lidelser er når de har en depresjon med psykotiske symptomer. Dette gir svært viktig og nyttig klinisk informasjon for alle som arbeider i en psykiatrisk akuttkjede, enten man er miljøterapeut, psykolog eller lege. Dette er en problemstilling som er dagsaktuell i alle akutte avdelinger.

Studien er godt planlagt og gjennomført, og artikkelen fremstår velskrevet.

Namsos, 30.12.21

På vegne av juryen,

Sara Germans Selvik

Meny