Prisvinnere

 

default_top

 

 

AKUTTPSYKIATRIPRISEN 2020

 

Kjære Maud Angelica,

Vi ønsker å takke deg for at du våger å være raus og nær.
I din sorg velger du å dele. Dine sterke ord treffer oss alle med stor kraft. Du åpner hjertet ditt og retter blikket også mot andre. Du setter ord på smerten og formidler håp. Det ligger et stort hjertelag ved å bruke kirkerommet, media og den offentlige siden i det aller mest private til å snakke om psykiske lidelser og hvor viktig det er å be om hjelp.
Du er opptatt av at selvmord ikke er en løsning og at selv i livets mørkeste øyeblikk finnes det en annen utvei. Med fine ord formidler du et budskap som gjør en forskjell.
På en enestående måte gir du et sjeldent bidrag til det arbeidet som gjøres for å forebygge selvmord. Ditt ors huskes og ditt buskap må gjentas. «det er alltid en utvei».

Din tale gjør en forskjell.

Forskningsartikkelprisen 2019

Juryen har fått tilsendt 13 artikler til vurdering. Disse artiklene dekker et bredt spekter av problemstillinger og forskningsmetoder som er relevant for akuttpsykiatri.
Som tidligere har jurymedlemmene vært ansett som inhabile og har ikke vurdert artikler de er medforfattere på eller på annen måte har vært involvert i arbeidet med.
I tillegg til kvalitet og nytte, har juryen vektlagt klinisk verdi for akuttpsykiatri i sin vurdering.

Juryen har bestått av:
Anne Høye, UIT Norges arktiske universitet
Sara Germans Selvik, Helse Nord-Trøndelag HF
Henriette Riley, Universitetssykehuset Nord-Norge (juryens leder)

Beste artikkel er valgt til å være:
Furnes D, Gjestad R, Mehlum L, Hodgekins J, Kroken RA, Oedegaard K, & Mellesdal L. (2019).
Personality Disorder: What Predicts Acute Psychiatric Readmissions? Journal of Personality Disorders, 33. 4: 1-13.

Begrunnelse for juryens avgjørelse:
Personer diagnostisert med borderline personlighetsforstyrrelse har ofte gjentakende selvmordstanker og selvmordsatferd, med hyppig akuttinnleggelser i psykisk helsevern. Studien undersøker prediktorer for hvor ofte og hvor raskt pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse reinnlegges, og er en del av en prospektiv kohortstudie av pasienter innlagt i psykiatrisk akuttmottak med særlig vekt på selvmordsrisiko. Resultatene viser at selvskadende atferd predikerer hyppig reinnleggelses frekvens, mens depresjon samt hallusinasjoner og vrangforestillinger predikerte tid fra første innleggelse til første reinnleggelse.
Artikkelen tar opp et dagsaktuelt tema og er gjennomført i akuttpsykiatrisk sengepost. Studien er godt planlagt og gjennomført, og artikkelen fremstår velskrevet.