Akuttpsykiatri konferansen 2022

Digital

3. februar

Hjertelig velkommen til Akuttpsykiatrikonferanse 2022!

Velkommen til akuttpykiatrikonferansen 2022

Konferansen arrangeres av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP).
Styret er satt sammen av representanter fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk legeforening og Norsk psykologforening, og har som sin oppgave å arrangere den årlige Akuttpsykiatrikonferansen.

Akuttpsykiatrikonferansen er Norges største faglige møteplass for dem som arbeider innen det akuttpsykiatriske fagfeltet og har lang tradisjon for å bringe sammen fag, forskning og klinikk, og ikke minst være et viktig fora for å treffe kollegaer innen fagfeltet. Vi ønsker at det faglige programmet skal engasjere, oppdatere, inspirere og motivere, og håper at årets program gjør akkurat det!

Akuttpsykiatrikonferansen 2022 blir en digital konferanse.

Styret
Nasjonalt forum for akuttpsykiatri

Karoline Alfheim Lindquist

Leder Akuttpsykiarikonferansen

DATO
3. februar
Torsdag
Digital konferanse

Våre foredragsholdere

Registrering og priser

Torsdag

Akuttpsykiatrikonferansen

2200,-
pr. pers.

Om konferansen

Akuttpsykiatrikonferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste tverrfaglige møteplassene for helsepersonell som jobber innen akuttpsykiatri, og tiltrekker seg årlig omkring 500 deltakere fra hele landet. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Meny