1. Hjem
  2. Godkjenninger

Godkjenninger

Den norske legeforening:
Allmennmedisin: 6 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening:
6 timer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
6 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Meny