1. Hjem
  2. Program

Program

Akuttpsykiatrikonferansen 2022

08.00 – 08.00 5 min. åpning

08.05 – 08.30 «Høyt fungerende menn i krise» v/Lars Erik Lund

08.30 – 08.55 «Psykotisk depresjon – en livstruende tilstand?“ v/Kristin J. Fredriksen

08.55 – 09.05 Pause

09.05 – 09.50 Aktuell forskning
3. «Aktuelle forskningsartikkler om suicidalitet» 
3.1 «Fra SIPEA-1 til SIPEA-2» v/ Rolf Gjestad;  
3.2 «A longitudinal prospective study of predictors of sucicide in psychiatric inpatients – the SIPEA study» v/ Desiré Furnes               
3.3 «Psychiatric acute admission and clinical predictors of imminent and short-term suicide risk« v/ Kristin J. Fredriksen 
3.4 “Use and non-use of antipsychotic drugs in shizophrenia: Associations to outcome” v/ Maria Strømme 
3.5 «Suicidal and violent ideation in acute psychiatric inpatients: prevalence, co-occurrence and associated characteristics» v/ Desiré Furnes 
3.6 «Further hospitalization after acute psychiatric admission in patients diagnosed with borderline personality disorder: the role of suicidality and comorbid diagnoses» v/ Kristine Hovland 
3.7 «Mortality in psychiatric inpatients: a longitudinal prospective cohort study» v/ Eirik Kjelby 

09.50 – 10.00 Pause

10.00 – 10.25 «Ser du hvor jeg ser fra?» v/ Astrid Weber

10.25 – 10.50 «På vakt og i beredskap» v/ Stine Marie Arnesen

10.50 – 11.00 «Hva er MAP? Og hva er det ikke?» v/Thomas Naag

11.00 – 11.45 Lunsj

11.45 – 12.10 Artikkelprisvinner 2020 v/ Desiré Furnes

12.10 – 12.35 «En beskrivelse av innføring og erfaringer med ProACT i akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset» v/Linda Enoksen, Ida Kathrine Urving, Ida Grytvig

12.35 – 12.45 Pause

12.45 – 13.20 «PTSD overlapp mot psykose» v/ Joanne Hodgekins»

13.20 – 13.45 «Åpen dialog i utadrettet nettverksteam» v/ Jorunn Sørgård og Ritva Jacobsen

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.15 “Utdeling av Artikkelpris og Akuttpsykiatriprisen”

14.15 – 14.50 «Risiko. Å seile i ukjent farvann. v/ Pål Grøndal

14.50 – 15.00 Avslutning

Meny