1. Hjem
  2. Om oss

Om oss

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) ble opprettet i 2002 som en oppfølging til ”Gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri”. NFAP har som formål å arrangere den årlige Akuttpsykiatrikonferansen. Konferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste tverrfaglige møteplassene for helsepersonell som jobber innen akuttpsykiatri, og tiltrekker seg årlig omkring 500 deltakere fra hele landet. NFAPs styre er sammensatt av representanter fra Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, og bredden skal gjenspeiles i programmet. Vi tilstreber et stadig tettere samarbeid med brukerorganisasjoner og erfaringskompetanse i utarbeidelsen og planleggingen av vår konferanse.

I forkant av konferansen avholder vi akuttpsykiatrisk forskningsseminar hvor ulike fagmiljø fra hele landet får anledning til å presentere bredden i sine forskningsprosjekt. Forskning er en viktig forutsetning for faglig utvikling, og vår målsetning er å bidra til fokus på fagets stadige utvikling, samt å fremheve ny kunnskap som utvikles omkring i Norge. I forbindelse med forskningsseminaret deler vi ut pris for årets forskningsartikkel, hvor en egen komite bidrar med vurderingen av artiklene.

Hvert år deler vi ut akuttpsykiatriprisen, som går til en person eller til et miljø som særlig har fremmet innsatsen innen akuttpsykiatri. Styret imøteser gjerne innspill på kandidater til prisen.

Meny