Tuva Langjord

UTDANNING
2019 – PhD-student psykologi, UiO
2010 – 2016 Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo
Avsluttet desember 2016.

2007 – 2009 Mastergrad i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo
Utdannet litteraturviter, hovedoppgave om T.S. Eliot og filosof Nagarjuna, veiledet av professor Kjersti Bale.

2001 – 2007 Bachelor i språk og litteratur ved Universitetet i Oslo
Nordisk, fransk og latin.

ARBEIDSERFARING

2019 – PhD-student ved Oslo universitetssykehus, NAPP
Prosjekt ekstrem selvskading / Extreme Challenges, ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), ved Seksjon for personlighetspsykiatri, OUS
2017 – Psykolog i privatpraksis ved Oslo Sentrum Psykolog
Klinisk psykolog med pasienter med bredt spekter problemer, www.oslosentrumpsykolog.no, Bygdøy allé 21.
2015 – 2016 Institutt for Mentalisering
Januar 2015 til august 2016. Sekretær, med ansvar for daglig drift, regnskap, løpende påmeldinger, epost, kontakt med kunder, nettsideoppdatering, arrangering av kurs.
2009 – 2011 Modum Bad
Koding av terapivideoer innen dynamisk korttidsterapi og kognitiv terapi innen PROCMAP-studien