Trude Klevan

Trude Klevan er førsteemanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, med PhD innen betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Utdannet barnevernspedagog, og har lang klinisk erfaring fra barnevern og akutt psykisk helsearbeid