Trond Hatling

Utdannet sykepleier og sosiolog. Tidligere leder, nå faglig rådgiver ved NAPHA. Lang forskningserfaring fra SINTEF med vekt på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter knyttet til spesialisthelsetjenesten og kommunalt psykisk helsearbeid. Bredt faglig interessefelt, men har i et par tiår særlig vært opptatt av bruk av tvang i det psykiske helsefeltet. Er med i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk med tema tvang. Teoretisk opptatt av kunnskaps-, profesjons- og organisasjonssosiologi.