Trine Pettersen

Sosionom med videreutdannelse i rus og psykisk helsearbeid.
Erfaring fra å jobbet 18 år innenfor rus og psykisk helsearbeid i Tromsø Kommune.
De siste 15 årene med oppsøkende arbeid og har vært med å starte opp Oppsøkende team ( 2004)og ACT team Tromsø siden 2010.