Tonje Lossius Husum

Psykologspesialist og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo. Hun har forsket på tvang, krenkelser og etikk innen psykisk helsevern og har erfaring med å jobbe som klinisk psykolog innen kommunale- og spesialisthelsetjenesten. Er med i arbeidsutvalget i Tvangsforskningsnettverket og sitter i Psykologforeningens menneskerettighetsutva