Tone Henriksen

Er overlege ved Valen sjukehus i Helse Fonna, og PhD-stipendiat ved Klinisk Institutt 1 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Gjennom sitt PhD prosjekt som viste stor effekt av blåblokkerende briller som tilleggsbehandling av mani, har hun bidratt til å øke oppmerksomheten om potensialet for behandlingsmetodene som retter seg inn mot å bruke lys og (virtuelt) mørke til å behandle søvnvansker og psykiske symptomer (kronoterapi). I foredraget vil hun presentere forskningsfunnene og hvordan en kan implementere denne nye behandlingsformen.