Thomas Nag

Thomas Nag er psykiatrisk sykepleier og jobber med fagutvikling ved Klinikk for Sikkerhetspsykiatri i Bergen. Han er faglig ansvarlig for opplæringsprogrammet til Helse Bergen knyttet til forebygging og håndtering av aggresjonsproblematikk. Han leder en nasjonal arbeidsgruppe som jobber med å få laget en nasjonal standardisering av opplæring i aggresjons- og voldsproblematikk i psykisk helsevern.