Therese Johnson

Therese Johnson er fagkonsulent med erfaringskompetanse i Fagseksjonen ved sykehusavdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. Hun er involvert i ulike prosjekter der hun fremmer brukermedvirkning og samhandling på systemnivå.