Svein Martin Luth

Er avdelingsoverlege, MHA, DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet. Han har mangeårig erfaring med ECT fra klinikken, og skrev i 2010 en Masteroppgave som påpekte et behov om Nasjonale retningslinjer for ECT. Han var også deltaker i arbeidsgruppen som ble opprettet i forbindelse utarbeidelsen av Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling -ECT. Retningslinjene ble publisert i juni 2017.