Svein Friis

Svein Friis er professor emeritus, psykiater og psykoanalytiker. Han har arbeidet med klinisk psykiatrisk forskning siden 1972, med særlig vekt på evaluering av behandlingsprogrammer. Bygget opp avdeling for klinisk psykiatrisk forskning ved Ullevål Universitetssykehus og ledet den i 19 år. Ledet i mange år sammen med Tom McGlashan TIPS-prosjektet for tidlig intervensjon ved psykoser. Associate Editor for Schizophrenia Bulletin siden 2014. Har de siste årene vært engasjert som veileder for BUP-forskning ved Oslo Universitetssykehus. Han ble i 2013 utnevnt til ridder av 1. kl. av St Olavs Orden.