Siren Hoven

Psykiater, avdelingsleder og avdelingsoverlege for Psykiatrisk avdeling ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Tidligere arbeidet gjennom mange år som overlege ved lukket akuttpost.
Over år særlig opptatt av psykososial rehabilitering og relasjonenes betydning i arbeidet med alvorlige psykoselidelser.