Sebastian Gabrielsson

Specialistsjuksköterska, lektor i omvårdnad och utbildningsledare för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen från 2015 handlade om psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv och han har därefter fortsatt forska med fokus på återhämtningsinriktade arbetssätt i psykiatrisk vård och omsorg.