Reidar Pedersen

Reidar Pedersen er lege og filosof. Professor og avdelingsleder ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Har undervist om og forsket på etiske utfordringer i helsetjenesten, inkludert tvang og vurdering av samtykkekompetanse.