Ole Jørgen Hommeren

Han er spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin. Han har erfaring som bedriftslege i Borregaard, Stabburet og NSB. Han har erfaring med katastrofepsykiatri gjennom arbeid med Åstaulykka og  organisering av oppfølgingen av regjeringsansatte etter terroranslaget 22. juli. Han arbeider nå i psykiatrisk akuttavdeling  Sykehuset Østfold,  hvor han har vært 7 år i psykiatrisk akuttmottak og 4 år ved psykosepost. Han har deltatt i fagutvikling av og i redaksjonsgruppa ved utarbeidelse av «Veileder i akuttpsykiatri» som fikk legeforeningens kvalitetspris  i 2017.