Ole Greger Lillevik

Forfatter og førstelektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Lillevik har lenge vært opptatt av hvordan en kan forebygge og håndtere trusler og vold i klientarbeid og han har holdt en rekke kurs og seminar for ansatte i helse og sosialsektoren. Han har bidratt i bøker som feks. «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon», «Vold mot barn» og «Vold i nære relasjoner».