Olav Nyttingnes

Olav Nyttingnes er psykolog med PhD om opplevelse av tvang i psykisk helsevern. Nå arbeider han med temaet variasjon og reduksjon i bruk av tvang som postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning og FOU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Han har tidligere jobbet for Rådet for psykisk helse, Voksne for Barn og Helsedepartementet.