Olav Elvemo

Olav Elvemo er psykiatrisk sykepleier og arbeider nå som prosjektleder i KS. Han har lang erfaring med fagutvikling og ledelse både fra kommuner, høgskolesektoren og frivillige organisasjoner.