Nina Lien Osen

Psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier, Master i psykisk helsearbeid.
Har jobbet 20 år i psykisk helsevern, spesielt med syke foreldre og deres barn.
Jobber ved Akuttseksjonen avdeling Østmarka, St. Olavs hospital.