Nina H. Mjøsund

Er Spesialsykepleier psykisk helse, Ph.d. / Cand.san. Fungerende forskningssjef og leder FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Erfaringer fra ph.d. studien – God psykisk helse – fra hva til hvordan. En kvalitativ studie som utforsker hvordan psykisk helse og psykisk helsefremming oppleves av personer med alvorlig psykisk lidelse.