Monica Amundlien Bruer

Monica Amundlien Bruer  har erfaring med å få behandling for Dissosiativ Identitetslidelse både akutt og poliklinisk. Har nå klart å skape seg et godt hverdagsliv og er tilbake i arbeidslivet.