Mette Kvisten Steinan

Mette Kvisten Steinan er psykologspesialist m doktorgrad. Hun er ansatt ved akuttseksjonen, Østmarka, St Olavs Hospital. Tidligere ansatt ved Bipolar- og søvnklinikken, Østmarka.