Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt UiO og spesialist i klinisk nevropsykologi