Martin Veland

Klinikksjef ved psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fra 2013 ledet han et prosjekt ved psykiatrisk akuttmottak hvor hensikten var å forebygge bruk av tvangsmidler. Målrettet kommunikasjonsbasert tilnærming til aggresjon og voldsrisiko viste seg å gi gode resultater. Vant i 2017 akuttpsykiatriprisen for dette prosjektet.