Martin Øverlien Myhre

Prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Utdanning

Bachelor i vernepleie – Høgskolen i Lillehammer

Master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse – Høgskolen i Oslo og Akershus

Arbeidserfaring

Erfaring fra akuttpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bidratt i flere fagutviklingsprosjekter i akuttpsykiatrien.