Marius Storvik

Jurist, ph. d. og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges artigste universitet. Han disputerte i mai 2017 på avhandlingen «Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern». Storvik også tatt fag i psykologi, religionsvitenskap, ledelse og medisin. Han har blant annet praksis fra advokatkontor, psykiatrisk avdeling, barnevernsinstitusjon og pasient- og brukerombud.»