Marit Helene Hem

Utdannet psykiatrisk sykepleier og har bakgrunn fra arbeid i akuttpost i psykisk helsevern. De siste 25 årene har hun konsentrert seg om forskning og undervisning hvor hun har fordypet seg i etiske problemstillinger rundt klinisk arbeid i de psykiske helsetjenestene, blant annet knyttet til krenkelser og tvang ut fra perspektivene til pasienter, pårørende og helsepersonell. Systematisk etikkarbeid og moralsk stress er områder hun har hatt et særlig fokus på de siste årene. Arbeider i dag som professor i psykisk helsearbeid ved VID vitenskapelige høgskole.