Marianne Sofie Kvamsdal

Marianne Sofie Kvamsdahl er psykiater og avdelingssjef for divisjon akuttpsykiatri AHUS. Har jobbet i gruppe for utvikling av veilederen i akutt psykiatri (VAP)