Marianne Bang

Marianne Bang er psykiatrisk sykepleier og behandler på Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPS. Hun har utdanning i Kognitiv terapi og Gruppelederutdanning. Erfaring fra akuttpost og døgnavdeling DPS, har jobbet med STEPPS siden 2012.