Lisa Eidsmo

Psykiatrisk sykepleier/fagutviklingssykepleier.
Jobbet i 35 år i Psykiatrien. -På akuttposter og langtidsavdeling i Tromsø, kommunehelsetjenesten i Sør-varanger, oppstart av ambulant rehabiliteringsteam.
ACT-team Tromsø siden start 2010.