Line Indrevoll Stänicke

Har en post doc-stilling ved Universitetet i Oslo og forsker på selvskading blant ungdom. Hun er psykologspesialist i voksenpsykologi og i klinisk arbeide med barn og unge, og er tilknyttet Nic Waals Institutt/ Lovisenberg sykehus. Hun har skrevet om psykoterapi med barn og ungdom, om selvskading og selvmordsproblematikk, og om relevansen av et psykodynamisk perspektiv i psykisk helsevern. Sammen med Anders Landmark ga hun i 2016 ut boken «Det uforståelige barnet – om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden».