Kristin Østlie

Spesialområde: Selvmordsforebygging. Jeg er særlig opptatt av behandling og står forankret i en interpersonlig/psykodynamisk tradisjon. I denne tradisjonen er fellesfaktorenes betydning for behandling i psykoterapi vesentlig, og da særlig faktorer knyttet til den terapeutiske relasjonen.
Utdanning: Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi NPF. Sivilingeniør fra NTNU.
Erfaring: Jeg har bred klinisk erfaring fra både poliklinikk og sengepostavdelinger. Jeg underviser og veileder helsepersonell i behandling og vurdering av pasienter i selvmordsfare. Videre arbeider jeg også med oppfølging etter selvmord.