Kristin Fredriksen

Kristin Jørstad Fredriksen, psykiater, overlege og PhD-kandidat ved Stavanger universitetssjukehus: «Når psykotiske opplevelser blir dødelige: Pasienters beskrivelser av hva som styrer impulsiv suicidal atferd – data fra kvalitative studier».