Program

default_top

Klikk på fanene under for å få opp program for de ulike dagene.

 

Onsdag 5. februarTorsdag 6. februarFredag 7. februar

Akuttpsykiatrisk forskningsseminar

Onsdag 5. februar

12.00  velkommen

12.10 Extreme Challenges – Psychiatric Inpatients with Severe Self Harm v/ Tuva Langjord

12.40 Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere, uttrykke og bearbeide psykisk smerte v/ Line Indrevoll Stänicke

13.10  pause

13.30  Retningslinjer og standardiseringer: Mulige negative konsekvenser for pasienter i selvmordsfare? V/ Kristin Østli

14.00  Selvmord etter kontakt med både psykisk helsevern og TSB?  v/ Martin Myhre og Fredrik Walby

14.30  Pause

15.00  Åpen dialog bak lukkede dører –pasienters, pårørendes og behandleres erfaringer med åpen dialog i nettverksmøter på en lukket psykiatrisk avdeling v/ Jorunn Sørgård og                       Ritva Kyrrø Jacobsen

15.30  Early Substance Use Cessation Improves Cognition v/ Melissa Weibell

16.00  Pause

16.15  Prisutdeling

16.45  Psykisk utviklingshemming blant inneliggende pasienter med rusmiddelavhengighet v/ Kirsten Braatveit

17.15  Avslutning

 

Akuttpsykiatrikonferansen

Torsdag 6. februar
08.00 Registrering
09.30 Åpning v/ leder for NFAP, Karoline Lindquist
09.40 Akutt arbeidsglede v/ Jan-Martin Berge
10.10  Extreme challenges v/ Tuva Langjord
10.30 Etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern. Kan de ha betydning for møtet med mennesker i sårbare livssituasjoner og gjennomføring av tvang? V/ Marit Helene Hem
10.50 Kaffepause
11.10 Utdeling av Akuttpsykiatriprisen 2020

11.30 Lunsj

12.30 Mentaliseringsbasert miljøterapi v/ Finn Skårderud og Bente Sommerfelt
13.00 Hva vet vi – og hva vet vi ikke – om dem som tvangsinnlegges? V/ Trond Hatling
13.20 Vold og aggresjon som fenomen og avmakt som grunnleggende forståelsesramme v/Ole Greger Lillevik
13.40  Selvmord i TSB – En nasjonal registerstudie? V/Fredrik Walby og Martin Myhre

14.10 Kaffepause

14.30 15.30 Parallelle sesjoner A
A1  Belastninger og sekundærtraumatisering i møte med vold på jobben v/ Ole Greger Lillevik
A2  Alvorlig psykisk sykdom eller adferdsproblemer? Vurdering av pasienter med utviklingshemmning/ autisme v/ Tonje Elgsås og Amra Delic-Teskeredzic
A3 Motoverføring i akuttpsykiatri v/ Sharam Shayghani
A4 Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell v/Marit Helene Hem
A5 ) Hjelpere i mellomrommet – betydningen av tillit, Tromsø ACT v/ Ingvill Johansen, Trine Pettersen og Lisa Eidsmo

15.30 Kaffepause

15.45 – 16.45 Parallelle sesjoner B
B1 Mentaliseringsbasert miljøterapi v/ Finn Skårderud og Bente Sommerfelt
B2 Portvaktsfunksjon og vurderingskompetanse i front, Akutt ambulant team Haugaland DPS v/ Arne Lundquist
B3 Komplisert sorg  v/ Lars Mehlum
B4 Skal vi hjelpe barna også? Barn som pårørende på akuttpost. Hva er vi pålagt, hva er mulig og hva sier barn og foreldre v/ Nina Lien Osen
B5 Psykisk utviklingshemming og samtidig rusmiddelavhengighet v/ Kirsten Braatveit

19.30 Aperitif og festmiddag

Akuttpsykiatrikonferansen

Fredag 7. februar

NB! Utsjekk før kl.10.00, så det er nok best før konferansestart.

09.00 Et pusterom v/ Else Kåss Furuseth
09.20 Sjelelige jordskjelv – hva gjør vi akutt? V/ Atle Dyregrov
09.50 Artikkelprisen 2019. Ulike forløp av depresjon ved akutte psykoser: hva betyr det for behandling? v/ Eirik Kjellby
10.10 Tvangsbegrensningsloven (NOU 2019:14) – Konsekvenser for akuttpsykiatrien v/ Bjørn Henning Østenstad
10.40 Kunnskapsgrunnlaget for tvangsmedisinering – slik eg ser det v/ Trond Aarre
11.00 Kaffepause

11.20 – 12.20 Parallelle sesjoner C
C1 Traumatiske kriser – emosjonell førstehjelp v/ Atle Dyregrov
C2 Utgår
C3 Drøfting av kunnskapsgrunnlaget for bruk av antipsykotika v/ Trond Aarre, Torhild Torjissen Hovdal og Siren Hoven
C4 (Komplisert sorg  v/ Lars Mehlum)Flyttet til B3 torsdag
C5 Utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser v/ Monica Mølnvik

12.20 kaffepause

12.40 Sint gamlefar på akuttavdelingen – når gode råd er dyre v/ Dagfinn Green

13.10 Takk for nå – og velkommen tilbake i 2021

13.20 Lunsj