Program

default_top

Forskningsseminar 2020

12.00 Velkommen

12.10 Extreme Challenges – Psychiatric Inpatients with Severe Self Harm v/ Tuva Langjord

12.40 Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere, uttrykke og bearbeide psykisk smerte v/ Line Indrevoll Stänicke

13.10  pause

13.30  Retningslinjer og standardiseringer: Mulige negative konsekvenser for pasienter i selvmordsfare? V/ Kristin Østli

14.00  Selvmord etter kontakt med både psykisk helsevern og TSB?  v/ Martin Myhre og Fredrik Walby

14.30  Pause

15.00  Åpen dialog bak lukkede dører –pasienters, pårørendes og behandleres erfaringer med åpen dialog i nettverksmøter på en lukket psykiatrisk avdeling v/ Jorunn Sørgård og                       Ritva Kyrrø Jacobsen

15.30  Early Substance Use Cessation Improves Cognition v/ Melissa Weibell

16.00  Pause

16.15  Prisutdeling

16.45  Psykisk utviklingshemming blant inneliggende pasienter med rusmiddelavhengighet v/ Kirsten Braatveit

17.15  Avslutning