Kjetil Sørensen

Kjetil Sørensen er psykiatrisk sykepleier med masterutdanning psykisk helsearbeid. Jobbet i klinikk innen akuttpsykiatri fra 2002-2011. Jobber nå som prosjektkoordinator/medarbeider i de fleste prosjekter ved Østmarka siden 2011.