Ketil Røtvold

Ketil Røtvold er psykiater ved Psykisk helse og Rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Røtvold har over mange år vært avdelingsoverlege ved de sikkerhetspsykiatriske poster ved UNN. Røtvold har hatt et spesiellt fokus på årsak til tvangsinnleggelser, og har forsket på, og publisert artikler angående dette.