Kirsten Braatveit

Utdannet PhD og psykologspesialist med fordypning i rus og avhengighetspsykologi. Hun har hatt ulike stillinger innen tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i tillegg til arbeidserfaring fra barne og-ungdoms psykiatrien, habiliteringstjenesten, og spesialpoliklinikk for mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Per i dag jobber hun 50% med forskning i Helse Fonna HF og 50% klinisk ved Blå Kors Haugaland A-senter.