Kim Edgar Karlsen

Kim Edgar Karlsen er psykologspesialist og assisterende avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo og Institutt for Aktiv psykoterapi som foreleser og veileder i klinisk psykologi og psykoterapi. I 2017 ga han ut boken «I Medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring» sammen med prof. Fanny Duckert ved Universitetet i Oslo. Boken er basert på forfatterens egen forskning der de har dybdeintervjuet mer enn 60 personer som har opplevd omfattende kritisk medieeksponering.