Morten A Brodahl

Bakgrunn og interessefelt:
Brodahl har tidligere vært tilknyttet brukerorganisasjonen Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) før han ble erfaringskonsulent i 2010. Han er spesielt interessert i sammenhengen mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer.

Arbeidsoppgaver:
Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker i NKROP. Han ønsker å være en pådriver for reel brukermedvirkning og til at recovery-perspektivet får enda mer innpass i ROP-feltet i Norge.

Brodahl leder NKROPs Ekspertråd.