Karina Høyen

Karina Høyen er psykolog St Olavs Hospital, Avd Østmarka og PhD kandidat.