Jørgen Bramnes

Er cand.med. fra Universitetet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri i 2001. Han tok sin doktorgrad på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og som universitetsstipendiat på Farmakologisk institutt ved UiO i 2005 på temaet karisoprodol (Somadril®).