Jone Bjørnestad

Psykolog og PhD (disputerer desember i år). Arbeider ved TIPS Stavanger. Har undersøkt hva som spiller inn på at folk blir helt friske etter psykose.