Jon Even Aasum

Jon Even Aasum er psykologspesialist og seksjonsleder på Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPS. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og organisasjonspsykologi med utdanning i langtids og korttids psykodynamisk terapi. Erfaring fra akuttpost, samt poliklinikk og døgnpost DPS.