Janne Hagevik

Janne Hagevik, etterlatt; mistet sin bror i selvmord i 2013 etter hans psykiske helseproblemer i 21 år. Jobber som daglig leder for en bensinstasjon og som frivillig i LEVE.