Jan-Magne Sørensen

Leder i Fellesaksjonen, arbeidende styreleder i Hvite Ørn Norge (50 %), kursholder- og teamleder på Hurdalsjøen Recovery Senter (50%). Sørensen har en rekke verv som brukerresentant, blant annet i BrukerROP hos Helsedirektoratet, brukerutvalget i Sykehuset Østfold HF, arbeidsgruppa for pakkeforløp i Psykisk helse, styremedlem i Rådet for Psykisk Helse. Han har egenerfaring med psykose og blitt tvangsinnlagt flere ganger, siden 2004 har han klart seg uten helsehjelp. Han har håndtert mange psykoser uten medikamenter og har vært medikamentfri siden 1999. Jan-Magne Sørensen er utdannet ingeniør i kjemi og prosess ved Gøteborgs Tekniska Institut.